Klubbhistorik

Rasklubbshistorik

Den 16 oktober 2011, på ett möte i samband med utställningen i Vallentuna, valdes en interimsstyrelse för den gemensamma rasklubben. Den bestod av följande ledamöter (som äger följande ras/er):

Sif Bredenfelt, Galgo Español
Annika Jansson, Galgo Español (whippet)
Solveig Molin, Galgo Español (whippet)
Ursula Evje, Galgo Español
Maria Weinehall, Cirneco dell’Etna (prazsky krysarik)
Lena Larsson, Podenco Ibicenco (whippet)
Yvette Charlesdotter, Sloughi, Galgo Español
Yvonne Strömberg, SvVK (sammankallande)

Till valberedning inför årsmötet valdes Laila Östhus (sammankallande), Karin Hurtig och Ewa Classon Alm.
Interrimsstyrelsens uppgift var att förbereda Årsmötet som skulle hållas före mars månads utgång 2012. Att förbereda för Årsmöte innebär att man ska ta fram stadgar, verksamhetsplan och budget för den nya klubben.

I verksamhetsplanen föreslås hur man kommer att arbeta under 2012. Rambudgeten ger riktlinjer för hur klubbens ekonomi skall förvaltas.
Årsmötet den 25 februari 2012 godkände förslagen på Verksamhetsplan och Rambudget, samt valde en ordförande (Maria Weinehall) och en styrelse. Man valde även revisorer och en ny valberedning.
Styrelsen konstituerade sig efter Årsmötet, och sittande styrelse finns nu under ”styrelsen”.

Namnet
Styrelsen fick i uppdrag av Årsmötet att välja ett passande namn för denna nya klubb.
Styrelsen utgick från inskickade förslag, och valde till slut att behålla arbetsnamnet med minimal förändring, samt beslutade att välja förkortningen GRAINS.
Vad betyder GRAINS?
GRAINS betyder korn eller frön på engelska, och vad är denna rasklubbs uppgift om inte att så frön för framtida växande rasklubbar?