CHART POLSKI

Foto Ragna Hellberg

 


Historik

Denna vinthundsras sägs ha förekommit i Polen sedan början av 1200-talet. Rasen härstammar antagligen från asiatiska vinthundar. Det oföränderliga utseendet såsom den avbildas på målningar och teckningar visar att rasen, trots inkorsningar med andra raser, bevarade sitt ursprungliga utseende ända till slutet av 1800-talet. Chart polski kom till Sverige 1997.

Användningsområde
Rasen användes i Polen för jakt på hare, räv, hjort, fågel och även varg. I dag är det en sällskapshund som är lämplig för lure coursing (jakt efter konstgjort byte).

Hälsa
Det finns inga kända hälsoproblem i rasen.

Egenskaper/Mentalitet
Rasen är sin egen herre, självsäker, reserverad och modig. Under jakt är den snabb, mycket skicklig och uthållig.

Storlek och utseende
Rasen är storvuxen. Mankhöjd för hanar är 70–80 cm och tikar 68–75 cm. Den ska vara kraftfull, muskulös och påtagligt kraftigare och mindre finlemmad än de övriga korthåriga vinthundarna. Den ska dock inte vara tung. Pälsen ska vid beröring vara spänstig, ganska sträv men inte borstig, ej heller silkesaktig. Alla färger är tillåtna. Färgen på ögonkanter och nostryffel ska vara svart eller mörk. När pälsfärgen är ljusare, det vill säga blå eller beige, får nostryffeln också vara blå eller beige.

Pälsvård
Pälsen är lättskött och kräver inga särskilda åtgärder utöver normal skötsel.

STANDARD

RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER 2019

DOMARKOMPENDIUM 2022

RKG, Raskompetensgruppen 
Sammankallande: Helena M. Håkansson mail: helena@scheztaya.net