Poäng lure-coursing

Poängräkning

Varje deltagande hund får 0,5 p per slagen hund räknat på placeringen. Hunden måste ha godkänt prov för att erhålla poäng för slagna hundar. Som slagna hundar räknas samtliga hundar som startar i lopp 1, inklusive utlandsägda hundar. (De utlandsägda hundarna faller bort från redovisning av VM-listor)

Hundar på placering 1-10 erhåller extrapoäng i en fallande skala.
1:a plats 25 p
2:a plats 22 p
3:e plats 19 p
4:e plats 16 p
5:e plats 12 p
6:e plats 10 p
7:e plats 8 p
8:e plats 6 p
9:e plats 4 p
10:e plats 2 p
Från plats 11 och nedåt får hundarna inga placeringspoäng.

Vid könsdelade lopp räknas poäng på tikar/hanar var för sig. Vid icke könsdelade lopp räknas poäng på tikar/hanar tillsammans, sedan flyttas hanar/tikar in på respektive lista.
Max 4 prov får tillgodoräknas under säsongen 2023 för uttagning till VM 2024.

Vid delad placering på poänglistan där hundar ligger på samma slutpoäng rangordnas hundarna enligt följande;
1. Lägst antal poänggrundande prov
2. Flest antal slagna hundar
3. Högsta placering
4. Har hundarna samma placeringar på samma antal prov och har slagit lika många hundar på sina prov ska medelvärdet av slutpoängen på proven användas för att särskilja dem.

För hundar som under året ändras från CSS-klass till CACIL-klass gäller att de inte får tillgodoräkna sig poäng från prov där de fått poäng i CSS-klassen till CACIL-klasslistan.
Är det bara en deltagande hund oavsett klass i en ras så räknas det som ett uppvisningslopp utom tävlan, däremot får denna hund tillgodoräkna sig poängen för en eventuell VM-uttagning.

 

Lure coursing
Årets uppfödare

Uppfödaren får tillgodoräkna sig poängen för max10 uppfödningar. En och samma hund kan bara räknas en gång (bästa resultat)
Godkänt prov = 3 poäng
Cert/certplacering = 4 poäng (certplacering gäller hund som redan är champion när säsongen börjar)
Championat = 5 poäng
Endast svenskägda hundar räknas
Antal prov är obegränsat

Årets avelshane
Max 10 avkommor får räknas. En och samma hund kan bara räknas en gång (bästa resultat)
Godkänt prov = 3 poäng
Cert/certplacering = 4 poäng (certplacering gäller hund som redan är champion när säsongen börjar)
Championat = 5 poäng
Endast svenskägda hundar räknas
Antal prov är obegränsat

Årets avelstik
Max 8 avkommor får räknas. En och samma hund kan bara räknas en gång (bästa resultat)
Godkänt prov = 3 poäng
Cert/certplacering = 4 poäng (certplacering gäller hund som redan är champion när säsongen börjar)
Championat = 5 poäng
Endast svenskägda hundar räknas
Antal prov är obegränsat

Kombinerat utställning och lure coursing
Räknas bland de hundar som deltagit på både utställningar och lure coursing (fullföljt minst tre prov) i Sverige. Hanar och tikar räknas för sig.
Totalpoängen räknas fram genom att lägga samman placeringarna från utställning och lure coursing. Nummer på listan = poäng. Den hane respektive tik som då får lägsta poängen vinner. En hane och en tik per ras utses som vinnare.

EXEMPEL PÅ POÄNGRÄKNING

Prov med utlandsägda hundar
På provet deltar två utlandsägda hundar, de räknas med i resultatlistorna som startande hundar och får ”poäng” men behöver inte redovisas i uttagningslistorna för VM då de inte kan kvala till VM för Sverige. Däremot så ”tar” de den placeringspoäng de skulle haft om de varit svenskägda.

Poäng vid ej könsdelat prov när det finns könsdelade listor
Poängen delas ut för tikar och hanar gemensamt, dvs startar det totalt 9 hundar (4 hanar + 5 tikar) så räknas placeringen för alla totalt. Ex. plac 1 hane, 2 tik så får hanen på plats 1 med sig 25p för placering + 4p för antal slagna hundar så totalt 29p. För tiken på plats 2 så får hon med sig 22p för placering + 3,5p dvs totalt 25,5p.