Annonser

Är du medlem i GRAINS och vill annonsera dina planerade och födda kullar? Det går också bra att annonsera äldre hundar till försäljning eller omplacering.
Regler:
– uppfödaren är medlem i GRAINS
– uppfödaren följer SKKs (eller annan FCI-ansluten kennelklubb) regler för uppfödning av valpar
– valpar från svenska uppfödare skall registreras i SKK
– annonser kan ligga kvar tills alla valpar sålts eller tills de är 12 månader
– uppfödare får även ha annons för äldre hundar
– uppfödare och medlemmar kan även annonsera om omplaceringar

Uppfödaren förbinder sig att betala valpgåvomedlemskap för de valpar som säljs till svensk köpare om denne inte redan är medlem i GRAINS. Valpgåvomedlemskap betalas omgående efter det att valpen sålts och nye ägarens namn adress och mailadress tillsammans med valpens stamtavlenamn skickas samtidigt till kassören i GRAINS.

Det är gratis att annonsera, och du skickar din information till webmaster
Uppgifter som behöver vara med:
– födelsedatum
– leveransdatum
– antal hanar + tikar
– efter
– undan
– kennelnamn
– dina kontaktuppgifter: namn, ort, telefon, epostadress, hemsidesadress etc.

Kom ihåg att anmäla när alla valpar är sålda eller om hunden har fått nytt hem. Du får gärna bifoga bild. För planerade kullar anges ungefärlig tid för parning/valpning, föräldrar och kontaktuppgifter.