Styrelsen


Ordförande
Camilla Johansson
(omval 1 år)

epost

Vice ordförande
(ordinarie ledamot)
Elin Rose
​(omval 2 år)

epost

Sekreterare
(ordinarie ledamot)
utställningsansvarig
Lena Larsson
​(omval 2 år)
epost

Kassör
(ordinarie ledamot)
Solveig Molin
​(omval 2 år)
epost

Annika Jansson
(ordinarie ledamot)
(1 år kvar)
epost

Inger Gelius
(ordinarie ledamot)
(nyval 2 år)
epost

Helena Öhman
(ordinarie ledamot)
(nyval 2 år)
epost

Ann-Sofie Jangmark
(Suppleant)
(nyval 1 år)
epost

Victoria Kubalski
(suppleant)
​(omval 1 år)
epost
REVISORER &
REVISORSUPPLEANTER

REVISORER
Anna Jönsson (nyval 1 år) epost
​Bibbi Lundberg (omval 1 år) epost

REVISORSUPPLEANTER
Malin Åberg (nyval 1 år)
Johanna Sundell (nyval 1 år)
VALBEREDNING

Sanna Eriksson, sammankallande (nyval 1 år) epost
Ullis Sundell (omval 2 år)
Jörgen Oinonen (1 år kvar)