Styrelsen


Ordförande
Camilla Johansson
(Omval 1 år)
Mail: ordforande@grains.nu


Vice ordförande
(ordinarie ledamot)
Elin Rose
(1 år kvar)
Mail: elin@grains.nu


Sekreterare
(ordinarie ledamot)
utställningsansvarig
Lena Larsson
(1 år kvar)
Mail: sekreterare@grains.nu


Kassör
(ordinarie ledamot)
Solveig Molin
(1 år kvar)
Mail: kassor@grains.nu

Annika Jansson
(ordinarie ledamot)
(1 år kvar)
Mail: annika@grains.nu


Inger Gelius
(ordinarie ledamot) webmaster
(1år kvar)
Mail: webmaster@grains.nu


Helena Öhman
(ordinarie ledamot)
(1 år kvar)
Mail: helena.chaseme@gmail.com
 


Victoria Kubalski
(Suppleant 1)
(nyval 1 år)
Mail: frukubalski@hotmail.com

 

Anna Jönsson (suppleant 2)
(Nyvalår)
Mail: hofdsjo@gmail.com

REVISORER &
REVISORSUPPLEANTER

REVISORER

Camilla Oldby 
Mail:

Jörgen Oinonen Mail:jorgen@oinonen.se


REVISORSUPPLEANTER
Malin Åberg (nyval 1 år)
Johanna Sundell (nyval 1 år)

VALBEREDNING


Ullis Sundell (Sammankallande 1 år kvar)
Mail: delkhazaris@yahoo.com

Pia Hedman (fyllnadsval 1 år)
Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.