GRAINSbladet

GRAINSbladet

Som medlem i klubben får du ett informationsblad, bladet ges ut digitalt och mejlas ut till medlemmarna 4 gånger per år.
I bladet kan du läsa om de olika raserna som GRAINS har rasansvar för. Du hittar också information från klubben/styrelsen samt från de olika rasernas Raskommittégrupper (RKG). I informationen från RKG kan du läsa om det som är specifikt för just din ras.

Klubben önskar också att alla medlemmar känner sig deltagande i bladets innehåll och vill därför att du som medlem bidrar med material. Det kan vara vardagshändelser eller speciella upplevelser du haft med din hund. Även bilder är mycket välkomna.

Vill du berätta om vad din hund har åstadkommit i diverse sporter, eller vill du berätta om en kommande parning eller valpkull så skickar du in en annons. Är du medlem kostar en annons bara 50 kr för en helsida.

Sista manusdag: 15 februari
15 maj
15 september
15 december

Kontakta Annika Jansson: annika@grains.nu