Rasmonter

Rasmonter arrangeras i första hand i samband med Stockholm Hundmässa och MyDog i Göteborg.