GRAINSbladet

MANUSSTOPP & UTGIVNING
14 maj 2023 – utgivning runt 20 maj 2023

ANNONSER

Annonspris:
Helsida (färdig annons) 50 kronor
Betalas på PlusGiro 642487-3 eller Bankgiro 871-0840 – eller Swish 1234062873
Skicka annons och annat material till redaktör är Annika Jansson via epost