Kallelse Årsmöte 2024

Kallelse till årsmöte i Grains

Tid: 24 februari 2024 kl 12.00
Plats: Digitalt årsmöte via Zoom
Deltagande i årsmötet anmäls senast 17 februari 2024sekreterare@grains.nu

Årsmötet kommer att hållas den 24 februari kl 12.00
Det blir ett digitalt årsmöte som kommer att hållas via Zoom och för att kunna delta behövs en smartphone, surfplatta eller dator med mikrofon och kamera. Viktigt är också att ha en stabil uppkoppling mot Internet. Man behöver också ladda ner Zoom appen före mötet.
Länk till nedladdning av Zoom samt länk till mötet kommer att skickas ut senare.

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen på mail till sekreterare@grains.nu eller post till Lena Larsson, Önum Ås 5, 53491 VARA
senast 21 dagar före årsmötet.

Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till klubbmötet.
Vänligen notera att om du vill delta i årsmötet måste du anmäla detta till mailadress sekreterare@grains.nu senast den 17 februari 2024.

Har du några frågor gällande årsmötet, kontakta sekreteraren på sekreterare@grains.nu
eller ordförande på ordforande@grains.nu 

Har du funderingar eller förslag på namn till nya styrelsemedlemmar,
kontakta Ullis Sundell Mail: delkhazaris@yahoo.com

Välkommen!

 

 

Monter Stockholm

Hej!
*****BRÅTTOM*****
Har du någon av Grains raser och kan tänka dig vara med i montern på Stockholmsmässan med din hund och prata för din ras??
Ett otroligt roligt och givande tillfälle att fp prata om det roligaste man vet!!
Hör av dig till Viktoria ( frukubalski@hotmail.com ) för att få veta mer!

Din hund måste vara vaccinerad och över 9 månader. Du får ett speciellt hund och inträdespass!